Adv.kirkon logo Kasvis-ravintola


 

Rymättylän raamattupiiri
Rymättylän rantaa

Rymättylän raamattupiirin kokoontumispaikkana on Eero ja Ritva Antikaisen koti Kirkkolahden merellisten näkymien ja luonnon maisemien äärellä. Piirin ohjelman ydinsisältönä on Raamatun Sanan tutkiminen jae jakeelta. Kohteena oleva kirja on valittu yhdessä keskustellen. Tähän mennessä olemme käyneet läpi evankeliumeja ja Apostolien tekoja luku luvulta. Kunkin illan teksti on luettu vuorotellen.

Sen jälkeen olemme keskustelleet avoimesti sisällöstä ja sanan hengellisistä opetuksista. Kukin piiriläinen on voinut tuoda esille näkemyksiään ja mielipiteitään kirjoitetusta Sanasta sekä kertoa niihin tavalla tai toisella liittyvistä kokemuksista.

Rukousaiheet

Sanan tutkimisen jälkeen olemme yleensä kartoittaneet pienryhmän rukousaiheita, jotka ovat vaihdelleet henkilökohtaisista pyynnöistä seurakunnallisiin tarpeisiin, jopa maailman hätään ja kriisipesäkkeisiin. Olemme myös saaneet tuoda Herran eteen sairauksia, kaikkinaista ahdistusta, seurakunnallisia ongelmia, mutta myös paljon kiitosta ja rukousvastauksia. Osanotto rukoushetkeen on ollut vilkasta.

Rukousiltaan on kuulunut myös runsaasti yhteislaulua. Tilaisuus on yleensä aloitettu vaatimattomalla tarjoilulla, johon monet ovat tuoneet oman antinsa.

Kaiken kaikkiaan voimme sanoa, että Rymättylän raamattupiirin kokoontumiset ovat olleet siunaavia. Ne ovat luoneet uskonyhteisyyttä yli seurakunnallisten rajojen.

Eero Antikainen