Adv.kirkon logo Kasvis-ravintola


 

Adventtikirkon opetus

Adventisteilla on vain yksi tunnustuskirja: "Raamattu ja ainoastaan Raamattu."

Historiansa alusta alkaen Seitsemännen päivän adventistit ovat olleet haluttomia laatimaan varsinaista uskontunnustusta, koska on haluttu olla avoimia Raamatun tutkimiselle ja sitä kautta avautuvalle käsitykselle sen kertomasta totuudesta. Käytännöllisistä syistä on kuitenkin aika ajoin havaittu välttämättömäksi laatia eräänlainen yhteenveto seurakunnan omaksumista opinkäsityksistä.

Alla Raamattuun pohjautuva ja Kristus-keskeinen selitys siitä, mitä me uskomme. Nämä opit on koottu vakuuttuneena siitä, että jokainen kristillinen opinkohta - oikein ymmärrettynä - keskittyy Jeesukseen, joka on tie, totuus ja elämä.

Adventtikirkon opetus lyhyesti

28 opinkohtaa