Adv.kirkon logo Kasvis-ravintola


 

Kotipiiri - Ohrantähkä
Pienryhmä ja ohrantähkä

”Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti.
Aamen.” 2. Piet. 3:18.

Pienryhmä

Ohrantähkäpiiri on yli 10 vuotta sitten spontaanisti syntynyt pienryhmä, joka kokoontuu rukoilemaan ja tutkimaan Raamattua tavoitteenaan oppia paremmin tuntemaan Herraamme Jeesusta Kristusta. Ryhmän tämänhetkinen nimi perustuu Vanhan testamentin Ohrantähkäjuhlaan, jossa ohrantähkä kuvaa Kristusta. Luemme Raamattua lähinnä Uudesta testamentista kirja kirjalta valitsemassamme järjestyksessä etsien kaikesta Jeesusta, joka on koko Raamatun keskeisin aihe. Muita raamatunkirjoja käytämme lähteinä Raamatun selittäessä itse itseään

Rukous

Aloitamme kokoontumisemme rukouksella, jossa voimme tuoda Jumalalle kiitoksemme, pyyntömme ja esirukousaiheemme. Samalla voimme hiljentyä ja avautua Pyhän Hengen johdatukselle ja opetukselle ennen kuin alamme lukea Raamattua.
Toisinaan rukoilemme yhdessä ”keskustelurukouksen”, jossa jokainen voi sanoa ääneen asioita, joita haluaa Jumalan eteen tuoda, ja päätteeksi joku tai jotkut ryhmän jäsenet rukoilevat esitettyjen asioiden puolesta. Toisinaan rukoilemme pareittain toinen toisemme puolesta. Pienessä ryhmässä on helppo tuoda esiin vaikeitakin rukousaiheita.

Raamattu

Rukouksen jälkeen luemme Raamatusta pääsääntöisesti yhden luvun kullakin kokoontumiskerralla ja keskustelemme luetusta. Avoimessa, hyväksyvässä ilmapiirissä on mahdollista esittää mielipiteitään pelkäämättä tulevansa torjutuksi. Olemme kaikki oppimassa ja keskeneräistenkin ajatusten ja mielipiteiden esittäminen hyödyttää kaikkia. Kaikkea voi kysyä, vaikka emme tiedä kaikkeen vastauksia, mutta kysymykset saavat meidät pohtimaan ja tutkimana aiheita syvemmin. Tarkemmin olemme paneutuneet esimerkiksi Jeesuksen jumaluuteen ja Jeesukseen Pyhäkköteltan esikuvissa.

Käytännön asioita

Ryhmämme kokoontuu joka toinen viikko jäsentensä kodeissa. Ryhmällä ei ole ketään johtajaa, vaan se on itseohjautuva, eli koko ryhmä ottaa vastuun ryhmän toiminnasta. Yleensä kodin emäntä johtaa kokoontumisen tai sopii jonkun kanssa johtamisesta. Kokoontumisen yhteydessä tarjolla on vain juotavaa, mistä ei tule kenellekään emännälle rasitetta.
Ihanteellinen ryhmäkoko on 5-8 henkeä. Sitä suuremmassa ryhmässä vain puheliaammat saavat suunvuoron. Osa ryhmän jäsenistä on vaihtunut vuosien varrella, mutta moni on ollut mukana vuodesta toiseen. Jollain kokoontumiskerralla ryhmässä on ollut vain kolme jäsentä ja Jeesus on luvannut olla läsnä sielläkin, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään.

Kokemuksia ryhmästä

Keskusteleva ja hyväksyvä ryhmä koetaan hyvänä oppimisen kannalta. Se koetaan myös hoitavana ja jäseniä yhdistävänä. Itseohjautuva ryhmä ei tule kenellekään taakaksi. Tärkeintä on se, että Jeesus on tullut meille tutummaksi ja läheisemmäksi.

» Etusivulle